Gelabeld wijnnieuws

_FGW9980

Oprichting Vereniging Nederlandse Wijn Producenten

De gezamenlijke Nederlandse professionele wijnbouwers hebben, na het weggevallen van het Productschap Wijn, gezocht naar een adequate organisatievorm om de belangen van de sector te behartigen. In navolging van andere sectoren is daarom besloten tot de oprichting van een producentenvereniging,

Met de oprichting per 1 januari j.l. van de Vereniging Nederlandse Wijn Producenten (VNWP) is dit een feit geworden. Van het wijnbouwareaal van circa 240 hectare heeft 84% zich nu aangesloten bij de VNWP, wat zeer representatief is.

De Vereniging Nederlandse Wijn Producenten is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Duitse Winzer Verband in Rheinland Pfalz of de Belgische Wijnbouwers. Met deze samenwerking werkt de VNWP aan de belangenbehartiging van de professionele wijnbouw, hetgeen vooral betreft:

  • het vertegenwoordigen van de commerciële wijnbouwers bij de verschillende organisaties.
  • bestaande en toekomstige regelgeving.
  • adequate gewasbescherming.
  • het initiëren van ontwikkelingen om de kwaliteiten productie te verbeteren en daarmee
  • ook de duurzaamheid te bevorderen.

De productie van Nederlandse wijn bedraagt ongeveer 1 miljoen flessen per jaar. Deze is verdeeld over rode, witte, rosé en mousserende wijnen, alsmede likeurwijnen. Er worden wijnen geproduceerd die op internationale wijnkeuringen goede resultaten behalen.

[ingezonden persbericht]